free
hit counter
התקשר עכשיו 1-800-800-565 תבורי אינסטלציה

שורשים בביוב

חדירת שורשים לביוב תגרום לסתימה בביוב, תמנע פינוי ומעבר תקין של פסולת, תגרום לצחנה ומפגע תברואתי אחת הבעיות הנפוצות היא חדירת שורשים למערכת הביוב, השורשים שחודרים למערכת הביוב גורמים למי הביוב בשלב הראשון לזרום לאט יש ריח צחנה בסביבה, בהמשיך המים גולשים והאזור מוצף ביתושים – האזור הופך למפגע תברואתי.


חדירה של שורשים לביוב מתבצעת בכול מקום שיש צמחיה, השורשים נמשכים אל המים, אם נזילה קטנטונת השורשים חיש מהר יגיעו אליה ויחדרו פנימה ויתפשטו במהירות בתוך הצינור ויגרמו לכל הפעולות שהזכרתי. השורשים גם חודרים לביוב גם אם אין נזילה, מספיק שהאיטום לא מושלם השורשים ימצאו את דרכם לחדור לביוב ומשם קצרה הדרך להשתלטותו של השורש על קו הביוב, עד כדי פיצוצו והשבתתו של קו הביוב.

טיפול בחדירת שורשים לביוב

במקרה שחדרו שורשים למערכת הביוב עמדות לרשותנו מספר אפשרויות להוצאת השורשים: טיפול במקלות וספירלות, טיפול בכימיקלים – קוטלי עשבים למיניהם, החלפת קטע מקו הביוב הקיים, החדרת רובוט לתלישת השורשים מקו הביוב, איטום מחדש של מקום החדירה של הקו הפגוע, בניית שירוול פנימי בתוך קו הביוב הקיים. לנו יש את מגוון הפתרונות האפשריים עבור כל מקרה לגופו נבחר בפתרון ההולם את צרכי הלקוח שלנו.

שורשים בביוב

אנו מתחייבים לפתרון הטוב ביותר עבור הלקוח, בחינת האפשריות השונות יצגו ללקוח מראש כדי שיוכל לבחור את הפתרון המותאם עבורו. דחייה או התעלמות מנזקי השורשים תחמיר את הבעיה ברגע שאחת מהסימנים שהזכרתי מופיעה: ביוב שזורם לאט, ריח רע, ביוב גולש, מוקד יתושים זה הזמן לפנות למומחה לאיתור נזילות ביוב שיאתר עבורכם את מוקד הנזילה יוציא את השורשים ממערכת הביוב, כי הבעיה לא תפטר מאליה הזמן פועל לרעת בעל קו הביוב הנזקים יחמירו והטיפול יהיה מורכב יותר.